Lean Six Sigma Black Belt

  Lean Six Sigma Black Belt

  • Geplaatst op: 10 maart 2015 in Nieuws

  Het ontwikkelen van een nieuw product kan een uitdaging zijn voor uw medewerkers. Lean Six Sigma Black Belts zijn enerzijds projectmanagers en anderzijds vakspecialisten. Zij zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe producten en processen of de verbetering daarvan. Met een Lean Six Sigma Black Belt training kunt uw medewerkers opleiden tot een completere projectmanager, zodat hij de leiding kan nemen bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Deze training is dan ook geschikt voor projectmanager, afdelingsmanager, consultants en proceseigenaren. Iedereen die een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van nieuwe producten. Een Lean Six Sigma Black Belt expert heeft kennis van de twee technieken Six Sigma en Lean. Deze twee weet hij uitstekend te combineren om verbeteringen door te voeren in uw processen en beleidsvoering.

  Black Belt expert

  Een Lean Six Sigma Black Belt expert gebruikt een combinatie van Lean en Sigma Six, twee managementtechnieken die hun sporen al jaren hebben verdiend over de hele wereld. Zo kunt u een verbetering van kwaliteit en de efficiency realiseren met twee strategieën: Lean en Six Sigma. Lean focust op het creëren van een stabiel proces, zodat u precies weet wat er gebeurt in uw proces. Ook heeft Lean als doel om zoveel mogelijk verspillingen tegen te gaan. Six Sigma daarentegen richt zich op reduceren van variatie binnen uw processen. Deze twee technieken gaan natuurlijk uitermate goed samen en dat is precies waar een Lean Six Sigma Black Belt gebruik van maakt. Het eerste bedrijf dat de Six Sigma aanpak doorvoerde was Motorola in 1978. Zij waren de eerste die de focus duidelijk verplaatsten naar de volgende fundamentele zienswijzen:

  • process capability
  • tolerantieanalyse
  • critical-to-quality karakteristieken
  • ontwerpspecificaties

  Dit was revolutionair en heeft Motorola enorm op weg geholpen. Six Sigma gebruikt deze zienswijzen dan ook als fundament, zodat u kunt bouwen op hetzelfde wat voor Motorola werkte. Six Sigma is een bekende langetermijnstrategie die organisaties op een andere manier laat presteren. Met Six Sigma focust u namelijk op het voorkomen van het maken van fouten in uw processen. Dit in tegenstelling tot traditionele kwaliteitsprogramma’s, die juist alleen maar fouten en afwijkingen opsporen. Zo blijft u uw processen en diensten oplappen, zonder dat u echt de kern aanpakt. Met Six Sigma creëert u processen en diensten die zo zijn ingericht dat er geen fouten meer worden gemaakt. Symbol heeft veel ervaring met de Six Sigma technieken en krijgt veel positieve reacties over deze strategie. Veel bedrijven geven aan dat hun processen daadwerkelijk verbeterd worden en dat ze ook het idee hebben dat ze weer toekomstbestendig zijn. En met Six Sigma blijft u natuurlijk werken aan uw processen. Met Lean Manufacturing kunt u stabielere processen creëren en verspillingen tegengaan. Henry Ford was de eerste die de principes van Lean Manufacturing introduceerde, met de productie van het bekende Model-T. Door de productieprocessen te standaardiseren en verwisselbare onderdelen te gebruiken, bracht hij alle stappen in het productieproces in één lijn. Zo werd het hele productieproces één integraal proces, wat het productieproces enorm versnelde. Het grote probleem met de visie van Henry Ford was dat het gericht was op het produceren van één product, zonder enige variatie. Toyota breide Lean Manufacturing verder uit, door de principes van Henry Ford uit te werken en toe te passen op een meer variabele productielijn. Dit is het beroemde Toyota Productie Systeem, met het ‘Just in Time’ principe en het ‘Pull’ concept. Met het Toyota Productie Systeem kon Toyota blijven produceren, zelfs met gebrek aan middelen. En omdat het Toyota Productie Systeem zo succesvol bleek werd Lean Manufacturing over de hele wereld verspreidt. Het huidige Lean Manufacturing, wat een Black Belt wordt aangeleerd, is gebaseerd op de volgende 5 basisprincipes:

  • Waarde
  • Waardestroom
  • Flow
  • Pull
  • Continu verbeteren

  Zo konden doorlooptijd en operationele kosten worden verlaagd en op hetzelfde moment de kwaliteit kon worden verbeterd. Een van de belangrijkste speerpunten van Lean Manufacturing voor uw Black Belt is het tegengaan van verspillingen, waarbij de volgende verspillingen in het productieproces worden geïdentificeerd:

  • Overproductie: teveel productie
  • Wachten: teveel wachten in het proces
  • Transport: onnodig transport van grondstoffen
  • Overprocessing: onnodige bewerkingen op de grondstoffen en producten
  • Voorraad: onnodige voorraad
  • Beweging: onnodig zoeken of lopen van uw medewerkers
  • Fouten: fouten in het productieproces
  • Onbenutte kennis: het niet gebruiken van de aanwezige kennis van uw medewerkers

  Zo gaat een Black Belt expert verspillingen tegen en creëert een Black Belt stabielere processen.

  Veel voordelen

  Een Lean Six Sigma Black Belt is een expert in Six Sigma en Lean, zodat hij bij het ontwikkelen van nieuwe producten en projecten hij beide strategieën kan toepassen. Het combineren van beide methodieken is een logische volgende stop in managementtheorie. Beide methodieken versterken elkaar, omdat Lean helpt orde en netheid in stabiele processen te creëren. Met doorlooptijden gereduceerd, voorraad terug gedrongen en verspillingen geëlimineerd, is Lean een ideale methodiek voor ieder bedrijf. Six Sigma helpt daarbij om doorbraken te realiseren in hardnekkige problemen. Beide technieken hebben een goede analyse nodig van procesprestaties en productspecificaties. En dat is precies waar Lean en Six Sigma elkaar kunnen versterken. En dat is precies waar een Lean Six Sigma Black Belt voor nodig is. Het unieke van een Lean Six Sigma Black Belt is dat hij deze twee technieken toe kan passen op een hoger niveau, zoals het ontwikkelen van nieuwe producten. Een Black Belt kan een manager zijn en tegelijkertijd de Lean en Six Sigma technieken toepassen. Daarom is een Lean Six Sigma Black Belt training een aanwinst voor iedere manager.