Geschillen bouw

  Geschillen bouw

  Het liefst komen we niet in aanraking met geschillen bouw. Om dit te voorkomen proberen we ons zoveel mogelijk te verdiepen in de verschillende aannemers. We vragen om ons heen en halen advies bij andere professionals in de hoop dat de bouw gepaard gaat met een goede samenwerking. Toch kan het helaas gebeuren dat de betreffende werkzaamheden niet volgens plan verlopen. U hoopt dat dit door de aangenomen partijen wordt voorkomen en dat zij er alles aan doen om de verbouwing naar uw wensen uit te voeren. Er is sprake van geschillen bouw als beide partijen het niet eens zijn over bepaalde zaken. Dat kan een onderwerp zijn, maar er kunnen ook meerdere zaken spelen waar onenigheid over is. Het is hoe dan ook een vervelende situatie, maar een die toch opgelost moet worden. Of de bouw al afgerond is of niet. Wanneer de bouw nog gaande is, dan kunnen er wellicht nog zaken aangepast en hersteld worden. Een ander geval is dat bij de oplevering een uitvoering niet aan de wensen en behoeften voldoet. Of nog erger, de situatie erger is en er sprake is van schade aan de woning, het gebouw of pand. Het beste is samen de geschillen bouw op te lossen. Als dit niet lukt, dan moet een derde partij erbij worden betrokken.

  De derde partij voor geschillen bouw

  In eerste instant wordt dus aangeraden geschillen bouw gewoon onderling op te lossen. Soms kan een rustig gesprek ervoor zorgen dat onduidelijkheden helder worden. Dat er wellicht een resultaat is die niet volgens de verwachting is, maar met enkele aanpassingen toch een betere optie blijkt te zijn. Of dat er een compensatie besproken kan worden, waar beide partijen zich in kunnen vinden. Ideaal is als de betrokkenen hier zelf uit weten te komen, maar het is niet voor alle omstandigheden weggelegd. BBAN is naast bouwbegeleiding ook een goede partner om te bemiddelen bij geschillen bouw. Wanneer u hun website bban.nl bekijkt, dan is direct duidelijk dat zij een ervaren bedrijf zijn die veel te maken hebben met verbouwingen en alle deelnemende partijen. Projecten en partijen waar zij vaak mee samenwerken zijn:

  • Nieuwbouwprojecten
  • Verbouwingen
  • Architecten
  • Aannemers
  • Bouwbedrijven

  Verbouwingen in al zijn vormen en alle partijen die daaraan samen moeten werken, zijn een bekende wereld voor BBAN. Dat maakt hen ook een perfecte derde om te betrekken in geval van geschillen bouw. Zij kunnen beoordelen of op de juiste manier gehandeld is en wat voor u de beste oplossing kan zijn. Om te komen tot een oplossing of een compromis kunnen zij een bemiddelaar zijn, die de betrokkene uit de bouwsector het beste kan benaderen.

  Als bemiddelen niet lukt

  De kennis van BBAN over de bouwsector is een van de redenen om hen als bemiddelaar bij geschillen bouw te hebben. Zij weten op de juiste manier met de personen in gesprek te gaan. Dat heeft niet alleen te maken met de bouwkennis, maar ook de manier van communiceren met de betrokkenen in de bouwsector. Mocht BBAN er toch niet uitkomen, dan is de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) nog een volgende optie. Alleen moeten dan wel alle partijen hiermee akkoord gaan en moet bewezen worden dat eerst een andere manier is geprobeerd om uit de geschillen bouw te komen. Deze eis zorgt er meteen voor dat geschillen bouw op een makkelijkere manier wordt aangepakt, aangezien de RvA toch wel een behoorlijke stap is voor zowel u als de uitvoerende partij. Neem daarom altijd eerst even contact op met BBAN om te kijken of er ook een andere weg is om toch het gewenste resultaat te behalen voor alle betrokkenen.